דף הבית מאמרים
מאמרים

חשיבותן של סדנאות קבוצתיות בטיפול בחולי סוכרת בקהילה

אחת השיטות המקובלות כיום לתמיכה ושיפור הטיפול בחולי הסוכרת היא על ידי טיפול קבוצתי, אשר תורם להעלאת הידע והמודעות ומשפר איזון מדדים קליניי

שושי להבי | 14.01.2015

מחלה כרונית הינה מצב רפואי או בעיה בריאותית הקשורה בתסמינים או במוגבלויות הדורשים טיפול ארוך טווח. היא מתפתחת בשלבים והטיפול בה מורכב ומקיף את כלל תחומי החיים. מחלה כרונית אחת יכולה לגרום לתסמינים של מחלות כרוניות נוספות.

ניהול מחלה כרונית מחייב שילוב של צוות רב מקצועי הפועל בגישה פסיכוסוציאלית, שליטה עצמית ומחויבות למשטר טיפולים קבוע של המטופל. 
ניהול יעיל של המחלה דורש תוכנית מורכבת לטיפול עצמי שוטף ומתמיד, שינוי באורח חיים ושאיפה לאורח חיים מאוזן ובריא.

עקרונות הטיפול במחלה כרונית:
- זיהוי שלב המחלה.
- בניית מטרות בשיתוף המטופל ומשפחתו.
- בניית תכנית טיפול להשגת המטרות - רצויות ואפשריות.
- זיהוי גורמים מסייעים ומעכבים להשגת המטרות.
- יישום ההתערבות.
- ביצוע הערכה הבודקת את השפעת ההתערבות.
מטרות הטיפול במחלה כרונית:
- הקלה ושליטה בתסמינים.
- הסתגלות נפשית ופיזית למוגבלות.
- מניעה וטיפול במשברים וסיבוכים.
- בנייה וביצוע של תכניות טיפול גמישות.
- העצמת המטופל לצורך הקנית יכולת ניהול עצמי של המחלה.
- בניית מערכות תמיכה משפחתיות וחברתיות.
 
סוכרת כמחלה כרונית

מחלת הסוכרת הוכרזה כמגפה על ידי ארגון הבריאות העולמי (WHO) בשנת 2006 ושכיחותה נמצאת בעלייה מתמדת בעשורים האחרונים. על פי הערכת ארגון הבריאות העולמי היו בשנת 2013 בעולם 382 מיליון חולי סוכרת ועד שנת 2035 צפוי מספרם להגיע ל-592 מיליון חולים1. בין הגורמים לעלייה המתמדת והמהירה במספר החולים ניתן למנות את השיפור בתוחלת החיים והזדקנות, עלייה במספר האנשים עם גורמי סיכון למחלה, עודף משקל וחוסר בפעילות גופנית ועלייה בתוחלת החיים של חולי הסוכרת הודות לשיפור בטיפול. עלייה תלולה זו במספר מאפיינת הן את הארצות המפותחות והן את הארצות המתפתחות.
הטיפול בחולה הסוכרת מתבסס על 4 צירים עיקריים:
1. תזונה מתאימה.
2. פעילות גופנית.
3. טיפול תרופתי.
4. היבטים נפשיים.
רק כאשר ארבעת צירים אלו מאוזנים ומטופלים יכול המטופל להגיע לאיזון איתן ויציב.

סדנאות לחולי סוכרת

אחת השיטות המקובלות כיום לתמיכה ושיפור הטיפול בחולי הסוכרת היא על ידי טיפול קבוצתי. נמצא כי טיפול קבוצתי תורם להעלאת הידע והמודעות וכי השתתפות בקבוצה משפרת איזון מדדים קליניים2,3.
בקבוצה קיימים גורמים מרפאים, היכולים ליצור שינוי אצל הפרט:
מתן תקווה - אמונה של המנחים והמשתתפים בתרומת הקבוצה לפרט.
אוניברסאליות - דמיון בין חברי הקבוצה “כולנו באותה הסירה“.
הקניית ידע - המסופק על ידי המנחה או משתתפים אחרים.
אלטרואיזם - משתתפים תומכים ועוזרים אחד לשני בתהליך הקבוצתי.
חוויה רגשית מתקנת - הקבוצה דומה למשפחה בהיבטים שונים וניתן לתקן ולשחרר קונפליקטים משפחתיים.
פיתוח מיומנויות חברתיות - הקבוצה מהווה לעיתים הזדמנות למשוב בין אישי.
התנהגות חקיינית- המשתתפים יכולים לעצב עצמם על פי התנהגות חברים אחרים או המנחה.
בסדנאות לחולי הסוכרת אנו משתדלים להעלות את מדדי ההתנהגות בשלושת המושגים הבאים:
1. היענות adherence)) לטיפול עצמי הינה מושג מהותי בתחום הטיפול בחולי הסוכרת המצביע על המידה בה התנהגותו של המטופל תואמת את המלצות הצוות הרפואי. מושג זה החליף את המושג ציות (compliance) בו השתמשו בעבר. 
2. התמדה (persistence) זמן שבו נלקח הטיפול (המלצה) ממתן ההוראה ועד הפסקת הטיפול.
3. דבקות - שילוב של היענות והתמדה.
ניהול המחלה והענות לטיפול מושפעים בו זמנית ממספר רב של המשתנים הקשורים למטפל, למטופל ולסביבה. כ-10% מהמטופלים אינם מחדשים את המרשם לטיפול התרופתי לסוכרת אותו הם מקבלים ועד 40% מפסיקים את הטיפול תוך כשנה4.
התמודדות עם מחלת הסוכרת תובעת התעסקות יומיומית העשויה להביא לשחיקה ולהורדת המוטיבציה לטיפול עצמי. בקבוצות הסוכרת פועלים להעצמת הפרט החולה ולהגדלת תחושת המסוגלות העצמית.
 
סדנאות הסוכרת במכבי שירותי בריאות

בכלל קופות החולים בישראל קיימות היום סדנאות עבור חולי הסוכרת, מתוך הבנה והכרה בחשיבות הדבר. אפרט לגבי נסיוני בקיום סדנאות במכון הסוכרת של מכבי שירותי בריאות בירושלים.

הנחיית הקבוצה במכבי שרותי בריאות נעשית על ידי שני מנחים קבועים ומרצה אורחת העובדים יחד עם הקבוצה. שני המנחים חולקים יחד את האחריות על כיוון התהליך הקבוצתי, ניהולו והפעלתו. שילוב שני מנחים נובע מהתפישה הרואה בקבוצה משפחה ומקבילה בין שני המנחים לשני ההורים. המשתתפים בקבוצה זו צופים בשני המנחים פותרים קונפליקטים בדרך פרודוקטיבית המעודדת צמיחה. כמו כן כל משתתף יכול להזדהות עם מנחה אחר.

ההנחיה בצמד מעשירה ומתגמלת את חברי הקבוצה והמנחים. היא מקבילה למציאות הממשית יותר מאשר מנחה בודד. המנחים מספקים לחברי הקבוצה מודל של יחסים בין אישיים ודגמי תפקוד שונים בפתרון קונפליקטים. 
בכל סדנה מתגבשת קבוצת משתתפים. לתהליכים המתרחשים בתוך הקבוצה יש משקל רב בהצלחת הטיפול.

במכון הסוכרת בירושלים מופעלות מס‘ סוגי סדנאות: 
1. סדנה לקראת עצמאות: 8 מפגשים בתדירות של אחת לשבוע. הסדנה מיועדת לחולי סוכרת אשר לא השתתפו בסדנאות בעבר ומעוניינים להעשיר את הידע והמסוגלות שלהם בהתמודדות עם מחלת הסוכרת. 
הסדנה מתקיימת בהנחיית צוות מומחים:
- אחות מומחית בסוכרת.
- עובדת סוציאלית.
- דיאטנית. 
בתוכנית הסדנאות:
- סוכרת מאוזנת מהי?
- הטיפול התרופתי.
- תזונה מתאימה. 
- פעילות גופנית. 
- היבטים נפשיים.
בקרב משתתפים בקבוצות סוכרת במחוזות ירושלים, שפלה, מרכז ודרום בשנים 2009-2007 נערך סקר5. המשתתפים מלאו שאלונים בהם לצד מידע ופרטים אישים נמדדה גם רמת התנגדותם לטיפול בתחילת הסדנה, בתום הסדנה ולאחר שנה וחצי מסיום הסדנה. בנוסף נבדקו מדדים קליניים מתוך רשם הסוכרת שנה וחצי לאחר סיום הסדנה. מממצאי המחקר עולה:
- רמת ההתנגדות לטיפול ירדה באופן מובהק לאחר הסדנה.
- רמת ההתנגדות הנמוכה לטיפול נשתמרה גם לאחר חצי שנה מתום הסדנה.
- נמצא מתאם מובהק בין רמת ההתנגדות לטיפול ורמת האיזון של המשתתפים לפני הסדנה.
- בתום הסדנה ושנה לאחריה נמצאה ירידה מובהקת סטטיסטית ברמת ה-A1c וערכי לחץ דם בהשוואה לרמות שלפני הסדנה.

בקבוצת הסוכרת מתקיימים תנאים של תמיכה הדדית. בסיום הסדנה עולים בקרב המשתתפים חששות ופחדים הנוגעים ליכולתם להתמיד בתהליך השינוי אותו החלו בקבוצה. תחושות אלו הובילו והעלו את הצורך בקרב המטופלים להמשך המפגשים. בעקבות זאת הוקמה סדנת הבוגרים.

2. סדנת הבוגרים: סדנאות הבוגרים הן פרויקט ייחודי למכון הסוכרת בירושלים.
סדנה זו משמשת להעמקה והרחבת הידע של המטופלים בנושאים שונים ומאפשרת להם לשאוב כוח מחברי הקבוצה. המפגשים מתקיימים אחת לחודש ומונחים על ידי אחות ועובדת סוציאלית. לעיתים מוזמנים מרצים אורחים. בכל קבוצה משתתפים כ-25 מטופלים, חלקם עם בני או בנות זוגם. ההנחיה מתבססת על תכנים מובנים וניתן מקום לצרכים העולים מהמשתתפים ונוגעים להתמודדות רגשית. בסדנה מתקיים דיון קבוצתי שמטרתו להעצים ולחזק את חברי הקבוצה בהשגת היעדים הטיפוליים באיזון הסוכרת.

התכנים העולים במהלך מפגשי הסדנה:
- סוכרת: מנהלת או מנוהלת.
- איזון תוך ניטור בקרה ומניעת סיבוכים.
- תפקיד חולה הסוכרת ביחס לעצמו ולסביבה (משפחה, קהילה, מקום עבודה).
- תפיסת מחלת הסוכרת והשפעתה על הטיפול העצמי.
- קשר מטפל-מטופל בהשגת יעדי הטיפול.
- מעגל השינוי: התמודדות עם מעידות ונפילות וחזרה לשגרה לאחר מעידות.
- תזונה מתאימה: התמודדות עם אכילה במינונים נכונים והתגברות על פיתויי האוכל.
- סדנאות בישול.
חברי סדנאות הבוגרים מביעים שביעות רצון גבוהה מהקבוצה המעניקה להם כוח ותמיכה. מטופלים דווחו כי רכשו עצמאות בניהול המחלה. פרמטר חשוב להצלחת הסדנה הנו הגברת ההיענות לטיפול,המתבטאת גם בהגעה למעקב הרפואי.

3. סדנת מפות שיחה: שיטה נוספת ליצירת שינוי, למידה ומעורבות בריאותית של הפרט מושגת בדרך שונה מצורת הלמידה הדידקטית המסורתית. בסדנאות אלו נעשה שימוש במשחק לצורך השגת יעדי הטיפול במחלת הסוכרת. ניתוח תאורני של משחק מלמד כי הוא מעורר באדם מחשבות הקשורות לחייו ולחיי החברה שמסביבו. חוקרי התנהגות ראו במשחק כלי לבדיקת אפשרויות הקיימות בפעילות גומלין והזדמנות להתנסויות חדשות ללא חשש מהתוצאות. 

מפות שיחה הינן כלי המזמין את המטפלים לחווית למידה מילולית וחזותית המאפשרת הפנמת ידע בצורה טובה יותר. מבנה הקבוצה קטן והדיון אינטראקטיבי ונערך בגישה סוקרטית מאתגרת (גישה בה מוצגות שאלות המובילות לדיאלוג ולמסקנות).

המרכיב העיקרי במפגשים הוא מפה חזותית גדולה המציגה מידע או נושאים הקשורים למחלת הסוכרת באופן מילולי או חזותי. 
מנחה במפות שיח נדרש להקשבה פעילה, קשר עין מתוך אמפתיה, פתיחות לדברי המטופל, חזרה על הנאמר והבהרה של דברי המשתתפים, שיקוף והרחבה של זווית הראייה של משתתפי הסדנה ולבסוף - איסוף וארגון המידע שעולה בקבוצה.

בסיומה של הסדנה מוענקת לכל משתתף תעודת סיום מהמנחה. 
מפות השיחה הושקו ב-38 שפות והוצגו ב-121 מדינות בעולם.
 
שושי להבי, אחות אחראית, מכון סוכרת, מכבי שירותי בריאות, ירושלים
 
רשימת מקורות
 
1. www.idf.org/worlddiabetesday/toolkit/gp/facts-figures
2. Lieberman, M. A., Yalom, I. D., & Miles, M. B. (1973). Encounter groups: First facts. New York: Basic Books.‏
3. Yalom, I.D., The Theory and Practice of Group Psychotherapy. New York: Second edition, Basic Books, 1975
4. Hertz RP, Unger AN, Lustik MB. Adherence with pharmacotherapy for type 2 diabetes: a retrospective cohort study of adults with employer-sponsored health insurance. ClinTher. 2005 Jul;27(7):1064-73.
5. ליאורה ולינסקי, רחל פרייס,  הדסה ופמן, שוש אבן, שרה אלפרוביץ', נורית זילברבוש, ד"ר טוניהיימן. סיכום מחקר הערכה: סדנאות להעצמת חולי סוכרת, מכבי שירותי בריאות, אפריל 2102 

מאמרים מומלצים