דף הבית מדיניות רפואית
מדיניות רפואית

הקשר בין עמדות רופאים ואחיות לנטייה המינית והיחס כלפי נשים לסביות בתקופה הסב-לידתית

סקירת הספרות המקצועית העוסקת בצרכים הרפואיים והנפשיים של נשים לסביות המנסות להרות, על רקע עמדות רופאים ואחיות במערכת הרפואית כלפי אוכלוסייה זו והשלכותיהן על איכות הטיפול

שרונה צור פלד, פרופ' תלמה קושניר | 16.04.2014

בעת האחרונה רווחת בארצות המערב תופעה בה שני בני זוג המצויים בזוגיות חד מינית בגלוי, יולדים ילדים ומקימים משפחות. גם בישראל תופעת ההורות בקרב אוכלוסייה זו, זוגות ויחידים, מתרחבת מאוד. מבחינה חברתית, הורות בקרב זוגות חד-מיניים מהווה "נתיב כניסה" לחברה ומאפשרת את קבלתם על ידי ההורים והמשפחה. בנוסף, בדרך זו, מתקיימת השלמת "היציאה מהארון". מבחינה אישית, הורות כוללת גם הגשמה וסיפוק, דחף ביולוגי ותשוקה ליצירת משפחה (1). הורות חד מינית בקרב נשים לסביות, מושגת לרוב מבחירה, על ידי הפריה, גם בהעדר בעיות המונעות השגת הריון באופן טבעי ולכן היא כרוכה בד"כ בהתערבות רפואית, שמתבצעת ביחידות הפוריות בבתי חולים ובמרכזי האישה בקהילה. במקומות אלה נפגשות הנשים הלסביות עם צוות סיעודי ורפואי. מפגש הצוות עם נשים לסביות במהלך הטיפול הסב-לידתי, חושף אותו להתמודדות עם קהל שאינו שייך לזרם המרכזי ותהליך זה עשוי להשליך על אופי ואיכות האינטראקציה. איכות הטיפול הניתן לנשים לסביות בתקופה זו, עשויה להשפיע על חווית ההיריון והלידה ואף על הקשרים שלהן, קצרי וארוכי טווח, עם מערכת הבריאות. במאמר זה נסקרת הספרות המקצועית העוסקת בצרכים הרפואיים והנפשיים של אוכלוסיית הנשים הלסביות המנסות להרות, על רקע עמדות רופאים ואחיות במערכת הרפואית כלפי אוכלוסייה זו והשלכותיהן על איכות הטיפול בתקופה הסב-לידתית. 
 
רקע
המושג "לסבית" שימש באופן מסורתי לתיאור אישה, שתשוקתה מכוונת מבחינה רגשית, גופנית ואינטימית לאישה אחרת (2). הספרות מראה כי בין כלל הנשים בארה"ב בגילאי 18-59 שקיימו יחסי מין, שכיחות הנטייה המינית הלסבית הינה 1.4%-2.6% (3). בסקר שנערך באנגליה בשנת 2007, 5.6% מהנשים הגדירו עצמן כלסביות (4). סביר להניח כי המספרים האמיתיים גבוהים בהרבה מאלה המדווחים בספרות, מאחר ו"יציאה מהארון" כרוכה במחירים חברתיים ורגשיים משמעותיים. למיטב ידיעתנו, לא פורסמו עדיין נתונים לגבי שיעור הנשים הלסביות בישראל.

הורות לסבית
לסביות רבות בגיל הפוריות שואפות להיות אימהות ולייסד יחידה משפחתית "מסורתית", הכוללת שתי אימהות וילדיהן (5). ואכן, הורות בקרב נשים לסביות קיימת כיום בשיעור לא מבוטל. במאמר שפורסם לאחרונה בארה"ב לגבי מפקד האוכלוסין שנערך בארה"ב בשנת 2000, נמצא כי חצי אחוז ממשקי הבית הינם של בני זוג מאותו מין. כמחצית מהמשפחות החד מיניות היו משפחות לסביות. כמו כן ב-33% ממשקי הבית של הלסביות מתגורר ילד מתחת לגיל 18 (6). גם כאן סביר להניח שהמספרים העדכניים גבוהים בהרבה מהאומדן הנ"ל, מאחר ובארצות המערביות, חד מיניות עדיין כרוכה בתיוג. בסקר שפורסם בשנת 2012 בארה"ב עולה, ששיעור הנשים הלסביות המגדלות ילדים מתחת לגיל 18 זהה לשיעור בקרב הנשים שאינן לסביות (7). בישראל לא קיימים נתונים רשמיים לגבי שיעור משקי הבית של בני זוג מאותו מין. 
הורות בקרב זוגות לסביים כיום הינה נגזרת של קיום טכנולוגיות פריון מתקדמות, שיפור בסובלנות החברתית והתרופפות המחסומים המשפטיים כלפי הורות זאת, מדיניות פתוחה יותר של אימוץ והופעת תרבות של הורות בקרב הדור הצעיר של הלסביות (8). האמצעים להגשמת הורות לסבית כוללים: תרומת זרע, הפריה חוץ גופית, התקשרות לצורך הורות משותפת, פונדקאות ואימוץ. בנוסף, אימהות שהיו ביחידה משפחתית הטרוסקסואלית לפני כן, יכולות להביא את ילדיהן לשותפות עם בת הזוג (9). 
מבין האפשרויות הקיימות להתעברות נמצא שתרומת זרע הינה הבחירה המועדפת על רוב הנשים הלסביות. (2000) Buchholz דיווח, כי בין 87%-100% מהנשים הלסביות, בחרו להתעבר באמצעות תרומת זרע (10).
על פי הרשות הבריטית להפריה ואמבריולוגיה, במהלך השנים 2000-2005 שיעור טיפולי ההפריה החוץ גופית הוכפל פי ארבע בקרב הזוגות הלסביים לעומת פי שניים וחצי בנשים יחידניות (11). שיעורי הצלחת טיפולי הפוריות בקרב נשים לסביות הפונות לקבלת תרומת זרע מקבילים לשיעורי ההצלחה של נשים הטרוסקסואליות מאותה קבוצת גיל (12). בישראל ניתן לראות מגמה דומה אם כי נושא זה עדיין לא נבדק שיטתית. בשנים האחרונות עלה שיעור הפניות של נשים רווקות בארץ לקבלת תרומת זרע מבנק הזרע במאות אחוזים וגילן הממוצע ירד מתחת ל-35 (13). מהתרשמות קלינית בקרב עשרות נשים שטופלו במרפאות בקהילה באזור השרון עולה, כי חלק הארי של צעירות מתחת לגיל 35, הפונות בבקשה לתרומת זרע, הינן לסביות. 
קיימים הבדלים משמעותיים בין אימהות לסביות והטרוסקסואליות ברמת התכנון, ראיית הנולד ובהכנה הדרושה להפוך להורה. (2007) Renaud חקרה את החוויות של הנשים הלסביות סביב טיפולי הפוריות, ההיריון, הלידה וההורות. הנבדקות ציינו שערכו הכנות מקיפות להריונות שלהן. הן חפשו סביבה טיפולית תומכת והתייחסו לתקופה זאת כאחת התקופות החשובות ביותר בחייהן בשונה מנשים הטרוסקסואליות, שם הדברים נעשים כמעט באופן אוטומטי (14). 
רבדים נוספים של קבלת החלטות והתדיינות, המעורבים בהולדה בקרב הלסביות, הינם:             ההתלבטות לגבי הזכות להפוך לאימהות, השפעתה האפשרית של ההומופוביה על ילדיהן, הבטחת מעורבותה של בת הזוג בתהליך ההיריון והלידה, האם להרות מיחסי מין או מזרע של תורם. בנוסף, הנשים הלסביות מתמודדות עם שאלות הנוגעות לטיפול התרופתי, הניתן לצורך התעברות, ודנות לעומק מה יהיו התפקידים והאחריות של כל אחת מהן לאחר לידת הילד (15). שאלה נוספת שעולה היא מי מבין בנות הזוג תהרה. חלק מהזוגות בוחרים ללדת יותר מילד אחד, על מנת שששתי הנשים יחוו הריון ולידה. לעיתים בנות הזוג בוחרות להשתמש באותה דגימת זרע כדי שלילדים תהיה זהות ביולוגית חלקית משותפת (16). גם האספקט החוקי של ההורות עשוי להשפיע על הזוגות הלסביים. הנושאים החוקיים העיקריים המצריכים תכנון והתייחסות הינם היחסים החוקיים עם בת הזוג והיחסים החוקיים בין הילד לאם הלא ביולוגית, דבר ההופך את ההיריון וההורות למורכבים יותר מאשר בקרב משפחות שאינן חד מיניות (7). נדבך נוסף במורכבות התהליך, הינו גישת הצוות המטפל כלפי הנשים הלסביות והשלכתה על איכות הטיפול.
 
תפיסת איכות הטיפול
בספרות קיימות הגדרות רבות המתייחסות לאיכות הטיפול וכל אחת מהן בוחנת איכות מזווית שונה. הגדרה מקובלת של (2000) Brook מציינת, כי איכות הטיפול היא מושג המורכב משני אספקטים: 1. מרכיב האיכות הטכנית. כלומר, הפעולות הנדרשות לביצוע בקרב מטופל כחלק מהטיפול הרפואי, לשם השגת תוצאים רצויים. לדוגמא: בדיקות, שירותים וטיפול. 2. מרכיב אנושי ותרבותי, הכולל את איכות הקשר הטיפולי מטפל-מטופל, התקשורת ביניהם, זיהוי צרכי המטופל, שיתוף המטופל בקבלת ההחלטות, אמפתיה, שביעות רצון וכדומה (17). הגדרה זו כוללנית ומתייחסת להיבטים טכניים כמו גם לאיכות הקשר הטיפולי ולרגישות תרבותית. משמעות תפיסה זו היא, שטיפול איכותי מיטבי מצריך גילוי רגישות והבנה לצרכים הייחודיים של קהל הנשים הלסביות ונקיטת מאמץ מתמשך מצד הצוות המטפל לזיהוי ומתן מענה לצרכים הללו.
 
עמדות הצוות הרפואי כלפי נשים לסביות והשלכתו על איכות הטיפול הרפואי הניתן להן
התייחסות מערכת הבריאות לאוכלוסיית הלסביות מהווה השתקפות של החברה, שמהססת לתמוך באנשים שבחרו בדרכים שונות מאלה שנסללו עבורם וכנגזרת, עלולה להשפיע על אופי ואיכות הטיפול. נראה שעמדות הצוות הרפואי כלפי מאמצי נשים לסביות להרות הם חלק בלתי נפרד מעמדותיהם כלפי הומוסקסואליות באופן כללי. במישור המאקרו חברתי, ניכרת גישה שמרנית של מערכות הרפואה והמשפט כלפי נשים לסביות. ברמת המטפלים, קיימים חוסר מודעות והכרה מוגבלת בקהל זה, כאוכלוסייה בעלת דאגות בריאותיות משלה, היעדר פתיחות, הנחה מוטעית לגבי הזהות המינית ונקיטה בגישה הטרונורמטיבית (18). דפוס החשיבה ההומופובי וההטרונורמטיבי המניח שההטרוסקסואליות היא הנטייה המינית הנורמטיבית, נותר דומה בקרב הציבור הרחב בכלל ובמערכת הבריאות בפרט למרות שמעל 30 שנה חלפו מאז שהאבחנה המגדירה הומוסקסואליות כלקות נפשית, הוצאה מספר האבחנות הפסיכיאטריות האמריקאיות .(DSM) 
עמדות הטרונורמטיביות של הצוות הרפואי מובילות להתעלמות מהרקע החברתי והתרבותי של  הנשים הלסביות ופוגעות בבריאות האישה ובהתנסויותיה וחוויותיה במערכת הבריאות הנוכחית (19). ניתן ללמוד מהספרות כי במקרים רבים מגלים המטפלים חוסר הבנה לגבי הצרכים הרפואיים של הלקוחות הלסביות. הדבר מתבטא, למשל, בהיעדר הפניה לבדיקת הפאפ לגילוי מוקדם של סרטן צוואר הרחם מכיוון שהרופאים מתעלמים לעיתים מהאפשרות שלסביות רבות התנסו במערכות יחסים עם גברים (20). (2007) Hiestand, Horne & levitt שערכו מחקר בקרב 516 נשים לסביות וביסקסואליות בארה"ב, מצאו כי יחסית לנשים הטרוסקסואליות, הנשים החד מיניות מקבלות טיפול דל במערכת הבריאות, מבצעות בדיקות שגרתיות לעיתים פחות תכופות וחשות שהן "מחוץ" למערכות הבריאות ומתקשות במציאת רופאים בעלי גישה חיובית. יתרה מזאת, בשל העובדה שחלק מהנשים הלסביות צורכות פחות אמצעי מניעה וטיפול טרום לידתי ומילדותי מאשר הנשים ההטרוסקסואליות, הן מופנות פחות לטיפול גניקולוגי שגרתי ולבדיקות סקר (21). דוגמא נוספת להתייחסות לא מספקת לצרכים הבריאותיים של קהל זה, מתבטאת במיעוט מחקרים מבוססי ראיות. (2010) Eliason, Dibble & Dejoseph ציינו שבין השנים 2005-2009, רק שמונה מתוך 5,000 מאמרים מתחום הסיעוד התמקדו בבריאות הלסביות, ההומואים, הביסקסואליות והטרנסג'נדרים (22). 
 בנוסף, מקצועות הבריאות קיבלו באופן מסורתי הכשרה מעטה בנושא הומוסקסואליות ועבודה עם אוכלוסיית מטופלים הומואים ולסביות (23). מבדיקה ברשומות ובירור עם עמיתים בישראל עולה, כי הנטייה המינית הלסבית אינה מתועדת על פי רוב על ידי המטפלים ברשומות הרפואיות. כלומר, המטפלים אינם תופסים את הנטייה המינית כנתון בעל משמעות רפואית. הסיבה לכך עשויה להיות העובדה שהצוות המטפל לא קיבל הכשרה מתאימה וייחודית לקהל זה.
 
עמדות הצוות והטיפול הסב-לידתי
היציאה למסע אל ההורות בקרב הנשים הלסביות מלווה לרוב בחשיפת הנטייה המינית הלסבית בפני המטפלים. כפועל יוצא מכך הנשים מצפות לתמיכה, קבלה, פתיחות, הכרה בנטייה המינית, התייחסות לצרכים הייחודיים לקהל זה בתקופה הסב-לידתית ומתן מידע ותוכנית טיפול מתאימים (15,10). אולם, המציאות העולה מהספרות ומהפרקטיקה שונה לחלוטין. נשים לסביות וביסקסואליות נאבקות לעיתים להשגת טיפול איכותי עקב מערכת תנאים מורכבת הכוללת פחד מחשיפה וגישות הומופוביות בקרב האחיות ומטפלים אחרים (24). בניגוד להורות הטרוסקסואלית, הורות של זוגות לסביים לעיתים אינה מתקבלת בחיוב ע"י הצוות הסיעודי והרפואי. אימהות לסביות דיווחו על חוויות של אפליה בעת קבלת טיפול מילדותי, בעיקר בצורה של התנגדות למתן מידע לאם הלא ביולוגית (25).
(2000) Wilton & Kaufman דיווחו על כך שזוגות לסביים נתקלו בסירוב לטיפול סביב ההיריון: "המיילדת אמרה שהיא מעולם לא שמעה על אנשים כמונו". "הגניקולוג שלי הצהיר כי הוא לא מסכים לכך ששתי נשים ילדו ילד". "כשחשפתי לראשונה את סטאטוס היחסים שלי, בפני רופאת הנשים, היא הייתה מאוד מאוכזבת. היא הצהירה, באופן מוחלט, שאסור לאישה לשקול היריון אלא אם היא נשואה לגבר" (26). תגובות מעין אלה עלולות לפגוע בהיענות האישה לטיפול רפואי וסיעודי במהלך ההריון תוצאות הטיפול בלסביות ובילדיהן מושפעות מניסיונן במהלך ההיריון והלידה ומהגישה והפעולות הננקטות ע"י המטפלים. קיימות ראיות  שתוצאות הטיפול בלסביות משתפרות, כאשר המטפלים הינם בעלי ידע בתחום ומגלים רגישות לצרכים הייחודיים של הלקוחות הלסביות (16).

השלכות עמדות ויחס הצוות הרפואי על המטופלות הלסביות
אחת התופעות הבולטות המתוארות בספרות היא הימנעות הנשים הלסביות לגלות את נטייתן המינית מחשש לפגיעה באיכות הטיפול. מחקרים הדגימו שכ-40%-70% מהלסביות שנבדקו לא חשפו את נטייתן המינית בפני המטפלים. 37% מאמינות, שחשיפת נטייתן המינית תשפיע באופן שלילי על הטיפול בהן (19). גם (1999) Carroll ציינה כי לסביות רבות אינן חושפות את זהותן המינית בפני המטפלים לאחר שחוו חוויות שליליות קודמות (27). במחקר שנערך על ידי (1996) Stevens נמצא, ש-77% מהמשתתפות דיווחו על אינטראקציות שליליות בעבר עם הרופאים כלומר, שליטה ומניעת מידע, הערות סקסיסטיות ורגולציה של הפריון. לסביות רבות דווחו שחשו זלזול, איום, כעס, התפרצות, שתיקה, אי מתן מידע, בדיחות לא ראויות, פחות מגע גופני עם המטופלות והפניה שלא לצורך לבריאות הנפש (28).
(2006) Hutchinson, Thompson & Cederbaum ציינו כי בהשוואה לנשים הטרוסקסואליות, הלסביות חוות שונות משמעותית במישור הבריאותי ובניצול הרפואה המונעת. לדבריהם, הנשים הלסביות עלולות לסבול מטיפול תת מיטבי בשל מגוון גורמים ברמה האישית של המטופלת כגון חשש מהומופוביה, בושה, תחושת דחייה, ביקורת וקיפוח. החוקרים ציינו שנשים לסביות מעדיפות לחפש טיפול אצל מטפלות לסביות ולהשתמש במקורות טיפול לא מסורתיים כדי לצמצם את ההשלכות השליליות הנובעות מחשיפת הנטייה המינית שלהן (18). נוחות, פתיחות וחשיפה כלפי המטפלים קשורות באופן משמעותי למידת השימוש בשירותי הבריאות בקרב לסביות. במחקרים שונים נמצא, כי המטופלות הלסביות היו רוצות להיחשף בפני המטפלים לו היו יודעות שהדבר לא יפגע במערכת היחסים עמם. רוב המטופלות הללו מאמינות שאיכות הטיפול תשתפר אם תוכלנה לשתף את המטפלים שלהן בנושא הזהות המינית (29).
 
יעוד הסיעוד כמקדם קבוצות מיעוט
ארגון הבריאות העולמי ציין כי, ערך הצדק החברתי מחייב את הסיעוד לזהות ולצמצם את המחסומים החברתיים למתן טיפול איכותי עימם מתמודדות כל הקבוצות הפגיעות, במיוחד קבוצת  הנשים הלסביות. הסיעוד נמדד במידת הקשר האינטימי שהוא יוצר עם אנשים, משפחות וחברות, שסובלות מסטיגמה ואפליה והוא מצוי בעמדה ייחודית ליצור שינוי חיובי. האחיות הופכות למודעות בהדרגה לצורך בצדק חברתי, בהגנה על זכויות קבוצות השוליים ובקיום מדיניות תומכת, על מנת לצמצם אפליה אפשרית באוכלוסיית הנשים הלסביות. הסיעוד מצוי בעמדה טובה להגן על הלקוחות הלסביות אשר חשות "לא בטוחות", לפעול למיגור האפליה ולקידום בריאותן ולשמש "סוכן שינוי". סטנדרט עשייה זה מחייב את האחיות מבחינה אתית (30).
 
סיכום
לסביות רבות שוקלות לממש את זכותן לאימהות. מספרן של הנשים הלסביות הצורכות טיפול סב-לידתי הולך ועולה בשנים האחרונות. יחד עם זאת, אנשי הרפואה ומקצועות הבריאות מקבלים הכשרה מועטה בנושא צרכים בריאותיים ועבודה עם אוכלוסיות הומוסקסואליות. הכשרה ומחקר מוגבלים בתחום אוכלוסיית הלסביות יצרו פער גדול בידע המטפלים, המשפיע על גישת צוותים רפואיים כלפי המטופלות הלסביות ועל איכות הטיפול. תפיסת איכות הטיפול הרפואי והסיעודי בקרב נשים לסביות ובנות זוגן מושפעת מחוויית הטיפול במהלך טיפולי הפוריות, בהיריון ובלידה. מחקרים מראים שאיכות הטיפול מהווה גורם מכריע בבריאות וכי מטופלות לסביות אשר חשפו את נטייתן המינית העריכו את איכות הטיפול כגבוהה יותר. כמו כן, על פי הספרות נוכחות טיפול סיעודי ורפואי תומך במשפחות הלסביות, שיפרה את חוויית הנשים הלסביות בהריון ובלידה וסייעה להפקת תועלת לטווח הארוך בשיפור בריאות הנשים. על הצוות הרפואי להיות מודע לאתגרים עימם יתמודד, לתמוך ולגלות רגישות ופתיחות לצרכיהן הייחודיים של הנשים הלסביות ולעדכן אותן באפשריות הקיימות. 
 
שרונה צור פלד, RN MA, הנהלת הסיעוד, מחוז שו"ש, שירותי בריאות כללית
פרופ' תלמה קושניר, מנהלת המחלקה לסוציולוגיה של הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע
 
סקירה זו נערכה במסגרת כתיבת הצעת תכנית מחקר ללימודי דוקטורט
 
רשימת מקורות

1. Purewal S, van den Akker O, The sociocultural and biological meaning of parenthood. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 2007; 28: 79-86.
2. Goldberg L, Understanding lesbian experience: What prenatal nurses should know to promote women's health? Association of Women's Obstetric and Neonatal Nurses, 2006; 9; 463-467.
3. Fujie X, Maya RS, Lauri E.M, Women who have sex with women in the United States: Prevalence, sexual behavior and prevalence of Herpes Simplex Virus Type 2 Infection. Sexually Transmitted Diseases, 2010; 37; 407-413.
4. Hayes J, Chakraborty AT, McManus S, et al, Prevalence of same sex behavior and orientation in England survey. Archives of Sexual Behavior, 2012; 41; 631-639. 
5. Amato P, Jacob MC, Providing Fertility Services to Lesbian Couples: The lesbian baby boom. Sexuality, Reproduction & Menopause, 2004; 2, 83-88.
6. Smith D, What are the reproductive options when a same sex couple wants a family? Srm-ejournal.com, 2011; 30-36.7. 
7. Gallup Special Report: The U.S. Adult LGBT Population. The Williams Institute, 2012; http://williamsinstitute.law.ucla.edu/research/census-lgbt-demographics-studies/gallup-special-report-18oct-2012; October 27, 2012.
8. Weber S, Impacts of Legal Relationship Recognition of Same Sex Parenting Couples on Family Health and Well Being. Journal of Nursing Law, 2011; 14:39-48. 
9. Lewallen D, Lesbian and gay parenting: A research summary. From Arizona Human Rights Foundation Web site, 2006; http://www.equalityarizona.org. 
10. Bucholz S, Experience of lesbian couples during childbirth. Nursing outlook, 2000; 48: 307-311.
11. Samani RO, Dizaj AVT, Moalem MRR, et al, Access to fertility treatments for homosexual and unmarried persons, through Iranian and Islamic perspective. Iranian Journal of Fertility and Sterility, 2007; 1 (3): 127-130.
12. De Brucker M, Haentjens P, Evenepoel J, et al, Cumulative delivery rates in different age groups after artificial sperm. Human Reproduction, 2009; 24: 1891-1899.
13. רביצקי ורדית, "הזכות להורות בעידן ההפריה הטכנולוגית בתוך: רפאל כהן-אלמגור, דילמות באתיקה רפואית, הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר, ירושלים, 2002, 137-160.
14. Renaud M T, We are mothers too: Childbearing experience of lesbian families. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 2007; 36: 190-199.
15. Dalton SE, Bielby DD, "That’s our kind of constellation": Lesbian mothers negotiate institutionalized understandings of gender within the family. Gender & Society, 2000; 14: 36-61.
16. McManus AJ, Hunter LP,  Renn H, Lesbian experience and needs during childbirth: Guidance for health care providers. Journal of Obstetric, Gynecological, and Neonatal Nursing, 2006; 35:13-23. 
17. Brook RH, McGlynn EA, Shekelle P G, Defining and measuring quality of care: A perspective from US researchers. Int J Qual Health Care, 2000; 12: 281-295.
18. Hutchinson MK, Thompson AC, Cederbaum JA, Multisystem factors contributing to disparities in preventative health care among lesbian women. Journal of Obstetric, Gynecological, and Neonatal Nursing, 2006; 35:393-402.
 19. McDonald C, Mclntyre M, Anderson B, The view from somewhere: Locating lesbian experience in women's health. Health Care for Women International, 2003; 24: 697-711.
20. Boehmer U, Twenty years of public health research: Inclusion of lesbian, gay, bisexual, and transgender populations. American Journal of Public Health, 2002; 92:1125-1130.
21. Hiestand KR, Horne SG, Levitt HM, Effects of gender identity on experiences of health care for sexual minority women. J LGBT Health Res, 2007; 3:15-27. 
22. Eliason MJ, Dibble S, Dejoseph J, Nursing's silence on lesbian, gay, bisexual, and transgender issues: The need for emancipatory efforts. Adv. Nursing Science, 2010; 33:206-218.
23. Rondahl G, Heteronormativity in a nursing context. Attitudes towards homosexuality and experiences of lesbians and gay man. (Thesis) Department of Public Health and Caring Sciences: Uppsala University, 2005.
24. Irwin L, Homophobia and heterosexism: Implications for nursing and nursing practice. Australian Journal of Advanced Nursing, 2007; 25:70-76.
25. Gartrell N, Banks A, Hamilton J, Reed N, Bishop H & Rodas C, The National Lesbian Family Study: Interviews with mothers of toddles. American Journal of Orthopsychiatry, 1999; 69:362-369.
26. Wilton T, Kaufmann T, Lesbian mother's experiences of maternity care in the UK. Midwifery, 2000; 17:203-211.
27. Carroll NM, Optimal gynecologic and obstetric care for lesbians. Obstetric and Gynecologic, 1999; 93:611-613.
28. Stevens P, Lesbians and doctors: Experiences of solidarity and domination in health care settings. Gender Society, 1996; 1:24-41.
29. Bergeron S, Senn C, Health care utilization in a sample of Canadian lesbian women: predictors of risk and resilience. Women Health, 2003; 37:19-35.
30. Blackwell C, Nursing Implications in the Application of Conversion Therapies on Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender clients. Issues in Metal Health Nursing, 2008; 2: 651-665.

מאמרים מומלצים