דף הבית חדשות
חדשות

תוצאות ראשונות ממחקר שבחן מאפיינים ויעילות של הטיפול בקנאביס רפואי בישראל

התוצאות הוצגו במסגרת הכנס הבינלאומי למדיניות בריאות של המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות

מערכת TheMEDICAL | 25.05.2016

במסגרת הכנס הבינלאומי למדיניות בריאות של המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות הציג פרופ' פסח שוורצמן, הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון, ממצאים ראשונים ממחקר המאפיין את החולים המטופלים בקנאביס בישראל. לדברי פרופ' שוורצמן, למרות שתהליך הסדרת השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים החל בישראל לפני כעשור, אין כיום מידע על המשתמשים עצמם. מחקר זה, העוקב באופן פרוספקטיבי במשך שנתיים אחר משתמשים חדשים בקנאביס רפואי, בוחן פרמטרים שונים ובהם: אפיון סוציו-דמוגרפי, פרופיל המחלה, ההתוויה של הטיפול בקנאביס, מינונים, טיפולים שניתנו לחולה לפני מתן הקנאביס, בטיחות הטיפול, תופעות לוואי, הענות לטיפול, יעילות הטיפול, השימוש של החולה בשירותי בריאות במהלך השנה שקדמה להתחלת הטיפול בקנאביס ובמהלך השנה לאחר התחלת הטיפול. לדברי פרופ' שוורצמן, דיווחי החולים מעידים על שיפור משמעותי בכאב ובתפקוד, עם זאת הטיפול גורם לתופעות לוואי. 

שיטת המחקר: במחקר משתתפים חולים חדשים מ- 3 מרפאות כאב אשר התראיינו טלפונית למחקר בפעם הראשונה במהלך שלושת החודשים הראשונים להתחלת הטיפול ולאחר מכן התראיינו מדי 4 חודשים במשך תקופה של שנתיים. 

אוכלוסיית המחקר: 
 
P value Cancer patients (N=78) Non-cancer patients (N=321) 
0.066 60.1% 47.4% Male Gender
<0.0001 57.5±13.1 50.1±12.3 Age
0.311 40% 47.6% Born in Israel
0.925 56.9% 53.8% Secular
0.473 49.3% 41.1% Employed
0.004 47.9% 30.4% Academic Education
0.054 65.3% 56.7% Married
 
ממצאי המחקר בחולים שאינם חולי סרטן:
ממי שמעו על אפשרות הטיפול בקנאביס רפואי? 
42.1% שמעו מרופא
24.6% שמעו מחבר או בן משפחה
 
ממי קיבלו מרשם לקנאביס רפואי? 
61.4% קיבלו מרשם מאורתופד
68.6% קיבלו מרשם מרופא כאב
32.3% קיבלו מרשם מרופא מומחה
0.4% קיבלו מרשם מרופא משפחה

מהו הרקע לבקשת המרשם לקנאביס רפואי?
99.6% ניסו טיפולים תרופתיים אחרים לפני הקנאביס הרפואי
55.8% עברו לקנאביס רפואי בגלל תופעות לוואי של טיפול קודם
80.2% עברו לקנאביס רפואי בגלל חוסר יעילות של הטיפול הקודם

מהו אופן הטיפול?
96.1% קיבלו את הנחיות הטיפול בקנאביס רפואי מהחברה המספקת להם את הקנאביס הרפואי
74.3% נוטלים את הקנאביס הרפואי באמצעות עישון
20.8% נוטלים את הקנאביס הרפואי באמצעות טיפות שמן קנאביס
9.3% נוטלים את הקנאביס הרפואי באמצעות אידוי שלו
האם הטיפול בקנאביס רפואי כרוך בתופעות לוואי? 
77.4% מהמטופלים מדווחים על תופעות לוואי של הטיפול בקנאביס רפואי
60.6% מדווחים על יובש בפה
60% מדווחים על רעב
44% מדווחים על מצב רוח מרומם
22.9% מדווחים על ישנוניות
28.6% מדווחים על עייפות
32% מדווחים על אדמומיות בעיניים
13.1% מדווחים על טשטוש
 
מהן תוצאות הטיפול?
החולים מדווחים על שיפור במגוון פרמטרים (כאב, בחילות, חרדה, תאבון, הרגשה כללית ועוד – פירוט בשקפים המצורפים להודעה זו).
 
9.8% מהנבדקים דיווחו בראיון הראשון שהפסיקו את הטיפול בקנאביס רפואי
5.5% מהנבדקים דיווחו בראיון השני על הפסקת הטיפול בקנאביס רפואי  
הסיבות המרכזיות להפסקת הטיפול – חוסר אפקטיביות של הטיפול ותופעות לוואי.