דף הבית מאמרים
מאמרים

פרדוקס ההשמנה בסוכרת מסוג 2

בשנים האחרונות הצטברו עדויות מחקריות החותרות תחת הגישה המקובלת הרואה בהשמנה גורם סיכון עיקרי לסוכרת מסוג 2. המאמר בוחן את סוגיית פרדוקס ההשמנה בסוכרת מסוג 2 באמצעות סקירתן

חגית גילבר | 03.07.2014

השכיחות של סוכרת מסוג 2 עולה בישראל ובעולם כולו1,2. לפי הגישה הרווחת, השמנה נחשבת כגורם סיכון ראשון במעלה הן להיארעות של סוכרת מסוג 2 והן להתפתחות של סיבוכי סוכרת בחולי סוכרת מסוג 2. ידוע, כי  3 מתוך 4 חולי סוכרת סובלים מעודף משקל3 ולפחות חצי מחולי הסוכרת סובלים מהשמנה 4. ההמלצה של ארגון הסוכרת האמריקאי (American Diabetes Association, ADA) לחולי סוכרת מסוג 2 המצויים בעודף משקל או בהשמנה, הינה להפחית את צריכת האנרגיה לשם השגת הפחתה במשקל5,6.
 
האם אכן השמנה היא גורם הסיכון העיקרי להתפתחות של סוכרת מסוג 2? האם היא מהווה גורם סיכון להתפתחות סיבוכי סוכרת ולתמותה בקרב חולי סוכרת מסוג 2? ויתרה מכך- האם הפחתה במשקל אכן מפחיתה את הסיכון לסוכרת מסוג 2, לסיבוכי סוכרת ולתמותה?
 
בשנים האחרונות הצטברו עדויות מחקריות החותרות תחת הגישה המקובלת הרואה בהשמנה גורם סיכון עיקרי לסוכרת מסוג 2. במאמר זה אנסה לבחון את סוגיית פרדוקס ההשמנה בסוכרת מסוג 2 על ידי סקירתן.
 
האם השמנה מהווה גורם סיכון מרכזי לסוכרת מסוג 2?
 
באוכלוסיות מסוימות, באסיה לדוגמא, קיימת היארעות גבוהה של סוכרת בהיעדר השמנה7,8. בפיליפינים, ברומניה, בצרפת, בבנדלדש ובגאורגיה נמצא שיעור גבוה של סוכרת למרות שכיחות השמנה נמוכה. גם מגמות של סוכרת והשמנה נמצאות ביחס הפוך בחלק מהמדינות9. ידוע כי ישנם אנשים בעלי משקל תקין אבל פרופיל מטבולי א-נורמלי Metabolically Obese Normal Weight, MONW)) הסובלים מהיפרטריגליצרידמיה, היפראינסולינמיה ועמידות לאינסולין ומועדים לסוכרת מסוג 2 ולמחלת לב כלילית10. לפי סקר הבריאות והתזונה העולמי, 23.5% מתוך אוכלוסית האנשים המוגדרים כבעלי משקל נורמלי בארה"ב נמצאו בעלי פרופיל מטבולי א-נורמלי11. מחקר שמחזק תופעה זו מצא באנשים בעלי BMI תקין אבל אחוזי שומן גבוהים תמותה קרדיווסקולרית גבוהה יותר (ביחס לבעלי BMI תקין ואחוזי שומן נמוכים), בעיקר בקרב נשים12. מהצד השני, ישנם הרבה אנשים שמנים בריאים ללא סוכרת. עובדות אלו מציעות כי השמנה אינה גורם יחידי ומכריע בהתפתחות סוכרת מסוג 2 כפי שנהוג לחשוב, וכי קיימים גורמים משמעותיים נוספים שאינם קשורים בהשמנה אשר תורמים לסיכון להתפתחות המחלה.
 
גורם אשר נחקר בשנים האחרונות כבעל תפקיד משמעותי בהתפתחות סוכרת מסוג 2 הינו סוכר. בעשורים האחרונים חלה עלייה משמעותית בצריכת מזונות המכילים סוכר ובעיקר בצריכת משקאות ממותקים13..Johnson et al 14,15 פרסמו שני מאמרי סקירה בנושא זה וטוענים כי בניגוד לתפיסה המקובלת, ייתכן והשמנה אינה מהווה גורם עיקרי לסינדרום מטבולי וסוכרת מסוג 2, אלא צריכה מוגברת של סוכר, ובמיוחד של פרוקטוז וסוכרוז. הם סוקרים הוכחות מחקריות למנגנון הביולוגי המשוער לפיו המטבוליזם של פרוקטוז בכבד גורם לייצור מוגבר של חומצה אורית, אשר ייתכן כי היא משרה עמידות לאינסולין במספר מנגנונים. בשנים האחרונות התפרסמו מספר מחקרים אפידימיולוגיים אשר בחנו סוגיה זו. מחקר שפורסם לאחרונה בחן את הקשר בין חשיפה לסוכר לבין עלייה בשכיחות הסוכרת ב-175 מדינות בעולם, ומצא שכל עלייה ב-150 קלוריות לאדם ליום בזמינות של סוכר (שווה ערך לפחית שתיה) קשורה עם עלייה של 1.1% בשכיחות הסוכרת (p<0.001) 9). במטאנליזה שבחנה 11 מחקרים פרוספקטיביים, נמצא סיכון גבוה באופן מובהק ב-26% לסוכרת מסוג 2 וב-20% לסינדרום מטבולי בנבדקים שצרכו 1-2 משקאות ממותקים ליום לעומת נבדקים שצרכו פחות ממשקה אחד לחודש16. שני מחקרים פרוספקטיביים נוספים מצאו תוצאות דומות17,18. תוצאות המחקרים מתוקננות לצריכת אנרגיה ול-BMI ומציעות כי ייתכן והשמנה אינה הגורם העיקרי להתפתחות סוכרת מסוג 2, וכי צריכת סוכר עשויה להיות בעלת תפקיד משמעותי בהתפתחות המחלה באופן שאינו תלוי בצריכת האנרגיה ובמשקל הגוף.
 
אנשים שמנים אשר אינם מפתחים סוכרת מסוג 2 ותופעות מטבוליות אחרות הקשורות עם השמנת יתר מוכיחים גם הם כי משמעותה של השמנה אינה בהכרח מחלה. מחקר שפורסם לאחרונה זיהה במודל של עכברים  גן ייחודי המתבטא בתאי שומן ובכבד וייתכן ומקדם "השמנה בריאה". הגן מקודד לביטוי של  האנזים 6 פוספופרוקטו 2 קינאז – אנזים המגביר גליקוליזה וליפוגינזה בתאי שומן. בעכברים טרנסגניים לגן הזה בהשראת דיאטה עתירת שומן נמצאו עלייה ברקמת שומן וכבד שומני, אך ירידה בתגובה הדלקתית ושיפור ברגישות לאינסולין ברקמת השומן ובכבד19. תוצאות המחקר מחזקות את ההשערה כי ייתכן ובחלק מהאוכלוסייה קיימת השמנה בריאה שאינה מהווה גורם סיכון למחלות כרוניות ולסוכרת מסוג 2.
 
עדויות מחקריות אלו משקפות כי ייתכן והתפיסה הרווחת, לפיה השמנה מהווה גורם סיכון עיקרי ומכריע להתפתחות סוכרת מסוג 2 אינה מדויקת, וכי ייתכן ויש לתת תשומת לב גדולה יותר לאורחות החיים ולצריכת הסוכר בפרט על פני ההתמקדות במשקל הגוף, כאסטרטגיה למניעת סוכרת מסוג 2.
 
האם עודף משקל והשמנה בחולי סוכרת מסוג 2 מהווים גורם סיכון לסיבוכי סוכרת ולתמותה או שאולי הם מהווים דווקא גורם מגן?
 
בשנים האחרונות התפרסמו מחקרים אשר בחנו את פרדוקס ההשמנה באוכלוסיה הכללית והוכיחו כי עודף משקל והשמנה אינם בהכרח מקצרים חיים ואף מהווים גורם מגן20,21. קיימים לא מעט מחקרים שבחנו סוגיה זו גם בקרב חולי סוכרת מסוג 2. 
 
מחקר שבחן את הקשר בין BMI, כושר גופני ותמותה ב-4156 חולי סוכרת מסוג 2 מקליפורניה, מצא כי הסיכון היחסי המתוקנן לתמותה היה גבוה באופן מובהק ב-70% בקרב סוכרתיים עם BMI תקין (kg/m218.5-24.9) ביחס לסוכרתיים שמנים (BMI≤35kg/m2). בתוך כל אחת מהקטגוריות של ה-BMI נמצא קשר הפוך בין רמת הכושר הגופני לסיכון לתמותה. הסיכון המתוקנן לתמותה נמצא מופחת באופן מובהק ב-12% עבור כל עלייה של 1 MET, ונמצאה הפחתה מובהקת ב-35-55% בסוכרתיים עם כושר גופני גבוה מ-5-MET ביחס לאלו עם הכושר הגופני הירוד ביותר. תוצאות המחקר מציעות כי בקרב חולי סוכרת,  לכושר הגופני יש השפעה מכרעת על הפחתת הסיכון לתמותה באופן שאינו תלוי במשקל הגו22. מחקר אחר בחן 5 מחקרי עוקבה שכללו 2625 נבדקים בארה"ב עם אבחנה חדשה של סוכרת מסוג 2, ומצא כי מבוגרים בעלי משקל גוף תקין בזמן גילוי הסוכרת הינם בעלי סיכון גבוה יותר לתמותה מכל סוג ולתמותה קרדיווסקולרית ביחס לאלו המצויים בעודף משקל או בהשמנה. בנוסף נמצא קשר בין עלייה בהיקף המותן לבין עלייה מובהקת בסיכון לתמותה, ממצא המחזק את המנגנון הפוטנציאלי של אנשים בעלי משקל תקין ופרופיל מטבולי א-נורמלי23
 
מחקר רטרוספקטיבי גדול שהתפרסם לאחרונה, בחן מטופלים עם (n=10,237) וללא (n=37,272) מחלה קרדיווסקולרית בעת גילוי הסוכרת, ומצא כי בהשוואה למטופלים עם BMI≥30kg/m2, מטופלים ללא היסטוריה של מחלה קרדיווסקולרית בעלי משקל תקין (BMI<25kg/m2), היו בעלי סיכון גבוה באופן מובהק לתמותה ב-47%, ומטופלים עם היסטוריה של מחלה קרדיווסקולרית בעלי משקל תקין היו בעלי סיכון גבוה באופן מובהק לתמותה ב-30%24. תוצאות המחקר נותנות מענה לטענה כי ייתכן שאנשים במשקל תקין נוטים להיות פחות מאובחנים לסוכרת ולסיבוכיה ולכן גורמי הסיכון הקרדיווסקולריים שלהם עשויים להיות פחות מטופלים ולהוות גורם סיכון לתמותה, ומחזקות את ההשערה כי השמנה מהווה גורם מגן אמיתי. מחקר נוסף שבחן את הקשר בין משקל לבין תחלואה ותמותה קרדיווסקולרית בקרב 5,202 חולי סוכרת מסוג 2 מ-19 מדינות באירופה מצא את הסיכון הנמוך ביותר לתמותה בקרב חולים עם  BMI 30-35kg/m2. לעומתם חולים עם BMI<22 kg/m2 וחולים עם BMI 22-25 kg/m2 היו בעלי סיכון גבוה באופן מובהק פי 2.96  וב-88% לתמותה בהתאמה25. מחקר אחר שפורסם לאחרונה ועקב אחר 89,056 חולי סוכרת מסוג 2 מטייוואן במשך 12 שנים, מצא כי עלייה של כל יחידה ב-BMI הפחיתה באופן מובהק את הסיכון לתמותה מכל סוג ואת הסיכון לתמותה מסיבוכי סוכרת26. מחקר מעניין נוסף מצא כי השמנה קשורה עם סיכון נמוך יותר באופן מובהק לקטיעת איברים בגברים סוכרתיים בגילאי הביניים בארה"ב27. שני מחקרים אחרים מצאו קשר בצורת U בין BMI לבין תמותה והוכיחו כי משקל עודף מהווה גורם מגן הן ביחס ל-BMI תקין או נמוך והן ביחס להשמנה 28,29
 
קיים אוסף של מחקרים אשר ממצאיהם מחזקים את פרדוקס ההשמנה בסוכרת מסוג 2 אולם, ישנם גם ממצאים סותרים30. בנוסף, קיימת שונות גדולה בין המחקרים הן מבחינת הגדרות ה-BMI והן מבחינת הממצאים, אשר מוכיחים הפחתת סיכון לתמותה בדרגות שונות של עודף משקל והשמנה וברמות סיכון שונות, ולכן קשה להשוות ביניהם ולהגיע למסקנות נחרצות. בנוסף, יש לקחת בחשבון את חולשותיהם הרבות של המחקרים. ראשית, המחקרים תצפיתיים וישנם גורמים מבלבלים רבים: גורמי סיכון שונים, גורמים סוציו אקונומיים, תזונה, רמת פעילות גופנית ועוד. גורם מבלבל מרכזי הינו עישון, אשר מהווה גורם סיכון משמעותי לתמותה, וביצוע תקנון עבורו לא פותר את הבעיה כיוון שלא כל המעשנים חשופים לאותה רמת חשיפה (ישנם מעשנים קלים ומעשנים כבדים). שנית, הערכת ה-BMI ברוב המחקרים מתבססת על דיווח עצמי של משקל וגובה, עובדה אשר עשויה ליצור הטייה משמעותית נוספת. בנוסף, יש לקחת בחשבון את הבעייתיות של BMI כמדד למשקל ולמסת שומן. BMI גבוה יכול לנבוע כתוצאה ממסת גוף רזה גדולה יותר ולבטא רגישות גבוהה יותר לאינסולין. מצד שני, בגיל מבוגר יש ירידה במסת הגוף הרזה אשר יכולה להתבטא בירידה במשקל וב-BMI ולהוות גורם סיכון לתמותה. Flegal et al  דנים במאמרם 20 במגבלות של מדד ה-BMI כמדד יחיד לרקמת שומן וממליצים להשתמש בהיקף מתניים כמדד נוסף לסיכון כיוון שהינו בעל קשר טוב יותר לרקמת שומן ולפיזורה בגוף. טענה נוספת מעניינת הינה הטיית בחירה. במאמר שהתפרסם לאחרונה, דוחיםLajous et al  את פרדוקס ההשמנה בסוכרת, וטוענים שכל ניתוח סטטיסטי של סוכרת ומוות בהקשר של חשיפה ל-BMI אינו נכון כיוון שהוא מתעלם מהשפעות לא מזוהות אשר אחראיות להפחתה בסיכון. הם מציעים כי ייתכן וישנם סוגים שונים של סוכרת: סוג אחד הנגרם כתוצאה מעודף משקל, וסוג אחר אשר נגרם כתוצאה מגורמים אחרים שאינם קשורים במשקל. כיוון, שבפועל איננו יודעים להבדיל בין סוגי הסוכרת השונים, כל אנליזה של השפעת משקל על תחלואה ותמותה בחולי סוכרת מציגה הטיית בחירה31.
 
המנגנון העומד בבסיס הקשר הקיים לכאורה בין משקל תקין לעלייה בתמותה בקרב חולי סוכרת אינו ידוע. הסבר אפשרי הוא תחלואה סמויה אשר מהווה את הסיכון המוגבר לתמותה אך באופן הפוך, השערה אחרת היא אולי פרופיל גנטי שונה בקרב סוכרתיים בעלי משקל גוף תקין אשר מהווה גורם סיכון מולד לשיעור תמותה גבוה יותר. למרות מגבלותיהם הרבות של המחקרים ולמרות אי הוודאות בנוגע למנגנון אשר עשוי להסביר את פרדוקס ההשמנה בסוכרת מסוג 2, לא ניתן להתעלם מאוסף של מחקרים אשר מוצאים באופן עקבי תוצאות דומות ומגיעים למסקנות דומות, כי ייתכן ועודף משקל והשמנה מהווים גורם מגן מפני תחלואה ותמותה בחולי סוכרת מסוג 2. 
 
הפחתת משקל בסוכרת מסוג 2 - מועילה או מזיקה?
 
הפחתת משקל הינה המלצה מקובלת בסוכרת והרציונאל להמלצה זו ברור. חולים בסוכרת מסוג 2 אשר מפחיתים במשקלם ישפרו בוודאי את הרגישות לאינסולין. ואכן ישנן עדויות מחקריות ברמת הוכחה גבוהה להשפעה המיטיבה של הפחתת משקל על איזון הסוכרת בטווח הקצר. בדף העמדה התזונתי של ארגון הסוכרת האמריקאיADA) 6) סוקרים המחברים שורה ארוכה של מחקרים קליניים אשר מציגים שיפור משמעותי כתוצאה מהפחתת משקל של איזון הסוכר וההמוגלובין המסוכרר, פרופיל השומנים, לחץ הדם והפחתת השימוש בתרופות ושל שיפור באיכות החיים. אולם, רובם המוחלט כמעט של המחקרים התבצע במשך לא יותר מ-12 חודשים. מתוכם, מחקר אחד שבחן את השיפור למשך 18 חודשים, מצא כי השיפור בהמוגלובין מסוכרר לא נשמר32
 
ראשית, נשאלת השאלה האם אכן ניתן לשמור על הפחתת המשקל לאורך זמן? ושנית נשאלת השאלה מהן ההשפעות ארוכות הטווח של הפחתת המשקל על תחלואה ותמותה בחולי סוכרת מסוג 2? האם בטווח הארוך נשמרת ההשפעה המיטיבה או שאולי להפחתת המשקל השפעה מזיקה?
 
קיימות עדויות מחקריות לא מעטות בסוגיית כישלון הדיאטה באוכלוסיה הכללית אשר מצביעות על אי הצלחה בשמירה על הפחתת משקל, ואף על עלייה במשקל כתוצאה מדיאטות. מחקר בזוגות תאומים אשר בחן את הקשר בין עלייה במשקל לדיאטות בעבר, מצא כי הפחתת משקל מכוונת מעלה את הסיכון למשקל עודף. הסיכון להגיע לעודף משקל במשך 25 שנים נמצא גבוה באופן מובהק ב-80% בנבדקים שעשו דיאטה פעם אחת וגבוה באופן מובהק פי 2 בנבדקים שעשו שתי דיאטות או יותר בהשוואה לנבדקים שלא עשו דיאטה מעולם. בנוסף נמצא כי בזוגות של תאומים זהים אשר היו במשקל בסיסי זהה, תאום שעשה דיאטה העלה את משקלו ב-0.4 יחידות BMI במשך 25 שנים בהשוואה לאחיו התאום. ממצא זה מוכיח כי הפחתת המשקל בעצמה מעלה את הסיכון לעלייה במשקל גם באופן שאינו תלוי בגורמים גנטיים33. מאמר סקירה שהתפרסם על ידי Mann וחבריה בחן את ההשפעה ארוכת הטווח של דיאטות. מסקנתם הייתה כי אנשים שעשו דיאטה אינם מצליחים לשמור על ההפחתה במשקלם לאורך זמן, וכי שליש עד שני שליש מהאנשים יעלו במשקלם יותר מאשר ירדו במהלך הדיאטות שלהם. הם מסיקים כי אנשים שמצליחים לשמור על ההפחתה במשקלם הם החריגים ולא הכלל. בנוסף, הם טוענים כי המחקרים אינם מספקים עדויות עקביות שדיאטות משיגות שיפור מובהק בבריאות ביחס להפחתת המשקל וכי במחקרים המועטים שכן הציגו שיפור בריאותי לא ניתן להוכיח כי השיפור קשור בדיאטה עצמה ולא בפעילות גופנית, שימוש בתרופות או שינויים אחרים באורחות החיים. הם מסכמים ואומרים כי העדויות המחקריות לא תומכות ברעיון המקובל כי דיאטה תוביל להשגת הפחתה במשקל לאורך זמן או לשיפור בריאותי, אלא להיפך34.
 
שאלה חשובה נוספת היא כאמור, מהן ההשפעות ארוכות הטווח של הפחתה במשקל בחולי סוכרת מסוג 2. העדויות המחקריות סותרות. ישנם מאמרי סקירה ומחקרים שמצאו יתרונות או ממצאים נייטראליים ומחבריהם ממליצים על הפחתת משקל לחולי סוכרת מסוג 2 35-37. מנגד, ישנם מחקרים שמצאו קשר שלילי.  
 
מחקר ה-Look AHEAD שהתפרסם לאחרונה בחן את ההשפעה של תוכנית התערבות להפחתת משקל ופעילות גופנית על תחלואה ותמותה קרדיווסקולרית בקרב 5145 חולי סוכרת במשך 9.6 שנים, ומצא כי למרות השגת הפחתה מובהקת במשקל ושיפור ברמת המוגלובין המסוכרר, בכושר הגופני, בפרופיל השומנים ובלחץ הדם בקבוצת ההתערבות, לא נמצא שיפור מובהק באירועים ובתמותה קרדיווסקולריים בין שתי הקבוצות38. במחקר שבחן גורמים מנבאים לתמותה במהלך 8 שנים בקרב 8334 חולי סוכרת לא נמצא קשר בין אף אחת מקטגוריות המשקל לעלייה בסיכון לתמותה מכל סוג ולתמותה קרדיווסקולרית, אולם נמצא כי טיפול של דיאטה או אימון גופני מעלים את הסיכון המתוקנן לתמותה מכל סוג ב-33% 39). תוצאותיו המפתיעות אולי מרמזות כי ייתכן והמשקל עצמו אינו גורם סיכון, אולם דיאטה ושינוי משקל מהווים גורם סיכון. מחקר אחר, שעקב אחר 5,202 חולי סוכרת מסוג 2 שקיבלו טיפול תרופתי לסוכרת או פלסבו, מצא כי הפחתת משקל נמצאה קשורה עם עלייה מובהקת בסיכון לתמותה הן בקבוצת הפלסבו והן בקבוצת הטיפול, בעוד שעלייה במשקל לא נמצאה קשורה עם עלייה בסיכון הקרדיווסקולרי25. מחקר פרוספקטיבי נוסף שעקב אחר 33,834 נשים במשך 6 שנים, מצא כי שינוי גדול במשקל (בהשוואה למשקל יציב או עלייה קלה במשקל) העלה את הסיכון ב-72% לסוכרת, וכי הפחתת משקל העלתה את הסיכון ב-94% לסוכרת40. מחקר פרוספקטיבי אחר בדק השפעת שינויי משקל על הסיכון לשברים בעצמות האמה במשך 28 שנים בקרב 4601 גברים נורווגיים, ומצא כי הסיכון היחסי המתוקנן לשבר היה גבוה באופן מובהק פי 2.9 בגברים אשר דיווחו על אפיזודות של הפחתת משקל 4 פעמים או יותר לעומת גברים שמעולם לא הפחיתו במשקלם41.
 
 ניתוחים בריאטריים מהווים אפשרות נוספת להפחתת משקל, ומומלצים לחולי סוכרת עם BMI>35kg/m2  5). מחקרים רבים הוכיחו כי הפחתת המשקל המושגת בניתוחים בריאטריים עשויה להביא לריפוי מלא או חלקי מסוכרת ב-40%-95%42-45, אך עדיין נשאלת השאלה האם אפשרי לשמור על הפחתת משקל זו ועל השיפור באיזון הסוכר למשך תקופה ממושכת? ומהן ההשפעות ארוכות הטווח של ירידה גדולה זו במשקל על תחלואה ותמותה? מחקר ה-SOS השוודי מוכיח לאחר 10 שנים מהניתוח הפחתה של 76% בסיכון לחלות בסוכרת מסוג 2, ומוכיח שיעורי החלמה מסוכרת גבוהים פי 3.45 במנותחי טבעת ומעקף קיבה (לעומת שמנים לא מנותחים46. מחקר נוסף שהתפרסם לאחרונה מצא ריפוי מלא ב-9% מהמנותחים, ריפוי חלקי ב-22% מהמנותחים ושיפור במדדי המחלה ב-52% מהמנותחים בקרב מנותחי מעקף קיבה, שרוול וטבעת47. נראה כי יעילותם והשפעתם לאורך זמן של ניתוחים בריאטריים גבוהות ביחס לדיאטה בקרב חולי סוכרת מסוג 2. אולם, דרושים מחקרים נוספים אשר יוסיפו לבחון את ההשפעה ארוכת הטווח על שמירת משקל, איזון גליקמי, סיבוכי סוכרת ותמותה בהמשך החיים.
 
נראה, כי למרות שהפחתת משקל עשויה להביא בטווח הקצר לשיפור משמעותי באיזון הסוכר ובמדדים מטבוליים, רק מעטים מהאנשים צפויים להצליח לשמור על ההגבלה הקלורית ועל הפחתת המשקל לאורך זמן, וכי בטווח הארוך ייתכן כי דיאטות חוזרות והפחתת משקל עלולות להעלות את הסיכון לתחלואה ותמותה בחולי סוכרת מסוג 2. תיתכן אולי השפעה מיטיבה ארוכת טווח של ניתוחים בריאטריים בחולי סוכרת מסוג 2, אך עדיין חסרות עדויות מחקריות מספקות על מנת לאשר זאת.
 
סיכום
 
לא ניתן לבטל את ההוכחות המחקריות הרבות עליהן מתבססות ההמלצות העדכניות, המוכיחות כי להשמנה השפעה מזיקה הן על התפתחות סוכרת מסוג 2 והן על סיבוכי מחלה ותמותה מסוכרת מסוג 2. אולם מסקירה זו עולה, כי קיימות עדויות לא מעטות אשר מוכיחות דווקא להיפך. בנוסף, גם אם ייתכן כי עודף משקל והשמנה אכן מעלים את הסיכון להתפתחות של סוכרת ולתמותה בכלל האוכלוסיה או רק בחלקה, נראה כי ייתכן שהפחתת המשקל אינה מפחיתה סיכון זה. למרות, שבטווח הקצר מוכח כי להפחתת משקל יש יתרונות באיזון סוכר ושיפור מדדים מטבוליים, לא ניתן להתעלם מכך שבטווח הארוך נראה כי ייתכן והיא מעלה את הסיכון לסיבוכים קרדיווסקולריים ולתמותה.
 
דרושות מטא-אנליזות אשר יבחנו את הסוגיה וינסו לתת תשובה מבוססת הוכחות מדעיות על סמך הממצאים המרובים והסותרים הקיימים לגבי השמנה והסיכונים הכרוכים בה, הן מבחינת השפעתה על התפתחות סוכרת מסוג 2, הן מבחינת השפעתה על סיבוכי המחלה ועל התמותה בחולי סוכרת מסוג 2 והן לגבי היתרונות או הסיכונים הגלומים בהפחתת משקל בחולי סוכרת מסוג 2. יש להבחין ברמת הסיכון בין דרגות שונות של עודף משקל והשמנה. בנוסף, שיפור הידע בנוגע להשפעה של הרכב הגוף, פיזור השומן והכושר הגופני יסייע להבין בצורה טובה יותר את הקשר בין השמנה, תחלואה ותמותה בחולי סוכרת מסוג 2.
 
לא ניתן להגיע באמצעות סקירה זו למסקנות חד משמעיות בשאלה האם ההשמנה מסוכנת ומזיקה או להיפך. להבנתי, למרות שלא ניתן לבטל את ממצאי המחקרים הרבים עליהם מבוססות ההמלצות הרשמיות העדכניות, גם לא ניתן להתעלם מתוצאות עקביות של מחקרים רבים אשר מצאו את ההשמנה כגורם מגן ואת הפחתת המשקל כמזיקה, ויש להתייחס אליהם בכובד ראש. המחקרים אשר התפרסמו בנושא הזה בשנים האחרונות מוכיחים ללא ספק כי הנושא מורכב מכפי שנהגנו לחשוב, וכי ייתכן שלסוגיה זו אין תשובה חד משמעית לגבי כלל האוכלוסיה.
 
בבואנו לשקול נושא זה ראוי לקחת בחשבון מספר דברים. ראשית, את סוגיית כישלון הדיאטות. נראה כי ההתערבות התזונתית לשינוי משקל הגוף אינה מצליחה להצדיק את עצמה. שנית, יש לקחת בחשבון את מורכבותו של הנושא, ולזכור כי ייתכן שעודף משקל והשמנה אינם כה מזיקים כפי שנהוג לחשוב, וכי הפחתת משקל בחולי סוכרת מסוג 2 עלולה להעלות את הסיכון לתחלואה ולתמותה. לבסוף, יש לזכור את משמעותם של ההשמנה ושל משקל הגוף מבחינה רגשית. משקלו של אדם הינו מקום מבטחו. האם החדירה למקום הפרטי ביותר של האדם בשם הבריאות הינה מוצדקת? האם היא לטובתו? עד כמה הגישה הרווחת של אנשי מקצועות הבריאות כי כל אדם בעל עודף משקל או שמן צריך להפחית ממשקלו מבוססת על עדויות מחקריות?  אסכם, כי להבנתי המיקוד הבריאותי ראוי שלא יהיה על משקלו של האדם כי אם על אורחות החיים. על אנשי מקצועות הבריאות לעודד אנשים לחיים בריאים ופעילים, ולשקול היטב את הצדקת התערבותם בסוגיית המשקל.
 
 
חגית גילבר, דיאטנית קלינית, מרפאות סוכרת, שירותי בריאות כללית- מחוז מרכז, סטודנטית לתואר שני במדעי התזונה, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית, רחובות
 
* המאמר נכתב בהנחיית אילת קלטר
 
רשימת מקורות
 
1. Shaw JE, Sicree RA, Zimmet PZ. Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract. 2010:87(1):4–14.
2. Israel National Health Interview Survey INHIS-2, 2007-2010 – Selected Findings. Israel Center for Disease Control, Ministry of Health. Publication. 331, 2012. Available at http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/INHIS_2007_30_7.pdf
3. Ali MK, Bullard KM, Saaddine JB, Cowie CC, Imperatore G, Gregg EW. Achievement of goals in U.S. diabetes care, 1999-2010. N Engl J Med 2013;368:1613–1624.
4. Nguyen NT, Nguyen XM, Lane J, Wang P. Relationship between obesity and diabetes in a US adult population: findings from the National Health and Nutrition Examination Survey, 1999-2006. Obes Surg 2011;21:351–355.
5. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2013 – position statement . Diabetes Care. 2014: 36(1): 11-66.
6. Evert  A. B. et al. American Diabetes Association Nutrition. Therapy Recommendations for the Management of Adults With Diabetes– position statement . Diabetes Care. 2013: 36: 11-66.
7. Pan WH, Flegal KM, Chang HY, Yeh WT, Yeh CJ, Lee WC. Body mass index and obesity-related metabolic disorders in Taiwanese and US whites and blacks: implications for definitions of overweight and obesity for Asians. Am J Clin Nutr.2004: 79:31–39.
8. Sone H, Mizuno S, Ohashi Y, Yamada N. Type 2 diabetes prevalence in Asian subjects. Diabetes Care.2004: 27:1251–1252.
9. Basu S, Yoffe P, Hills N, Lustig RH. The Relationship of Sugar to Population-Level Diabetes Prevalence: An Econometric Analysis of Repeated Cross-Sectional Data .plos one. 2013:8:1-8
10. Conus F, Rabasa-Lhoret R, Pe´ ronnet F. Characteristics of metabolically obese normal-weight (MONW) subjects. Appl Physiol Nutr Metab. 2007;32(1):4-12.
11. Wildman RP, Muntner P, Reynolds K, McGinn AP, Rajpathak S, Wylie-Rosett J, Sowers MR. The obese without cardiometabolic risk factor clustering and the normal weight with cardiometabolic risk factor clustering: prevalence and correlates of 2 phenotypes among the US population (NHANES 1999-2004). Arch Intern Med. 2008;168(15):1617-1624.
12. Romero-Corral A, Somers VK, Sierra-Johnson J, Korenfeld Y, Boarin S, Korinek J, Jensen MD, Parati G, Lopez-Jimenez F. Normal weight obesity: a risk factor for cardiometabolic dysregulation and cardiovascular mortality. Eur Heart J. 2010;31(6):737-746.
13. Bleich SN, Wang YC, Wang Y, Gortmaker SL. Increasin consumption of sugar-sweetened beverages among US adults: 1988–1994 to 1999–2004.  Am J Clin Nutr. 2009;89:372–81 
14. Johnson RJ, Segal MS, Sautin Y, Nakagawa T, Feig DI, Kang DH, Gersch MS, Benner S, Sánchez-Lozada LG. Potential role of sugar (fructose) in the epidemic of hypertension, obesity and the metabolic syndrome, diabetes, kidney disease, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr. 2007;86:899–906.
15. Johnson RJ Nakagawa T, Sanchez-Lozada LG, Shafiu M, Sundaram S, Le M, Ishimoto T, Sautin YY and Lanaspa M. Sugar, Uric Acid, and the Etiology of Diabetes and besity. Diabetes.2013:62 (10):3307-15.
16. Malik V. S, Popkin BM, Bray GA, Despres JP, Willett WC, Hu FB.  Sugar-Sweetened Beverages and Risk of Metabolic Syndrome and Type 2 Diabetes. Diabetes Care.2010:33(11):2477-2483. 
17. Fagherazzi G, Vilier A, Sartorelli DS, Lajous M, Balkau B, and Ciavel-Chapelon F. Consumption of artificially and sugar-sweetened  everages and incident type 2 diabetes in the Etude Epide´ miologique aupre` s des femmes de la Mutuelle Ge´ ne´ rale de l’Education Nationale–European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition cohort . Am J Clin Nutr. 2013;97(3):517–23
18. Koning L, Malik VS' Rimm EB, Willett WC and HU FB. Sugar-sweetened and artificially sweetened beverage consumption and risk of type 2 diabetes in men. Am J Clin Nutr 2011;93 (6):1321–7.
19. Huo Y, Guo X, Li H, Xu H, Halim V, Zhang W, Wang H, Fan YY, Ong KT, Woo SL et al. Targeted Overexpression of Inducible 6-Phosphofructo-2-kinase in Adipose Tissue Increases Fat Deposition but Protects against Diet-induced Insulin Resistance and Inflammatory Responses The Journal of Biological Chemistry.2012: 287(25):21492-500.
20. Flegal KM, Kit BK, Orpana H, Graubard BI.  Association of All-Cause Mortality With Overweight and Obesity Using Standard Body Mass Index Categories A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2013:309(1):71-82.
21. Fogelholm M. Physical activity, fitness and fatness: relations to mortality, morbidity and disease risk factors. Obes Rev.2010;11(3):202-221.
22. Kokkinos P, Myers J, Faselis C, Doumas M, Kheirbek R, Nylen E. BMI–Mortality Paradox and Fitness in African American and Caucasian Men With Type 2 Diabetes. Diabetes Care.2012: 35:1021–1027.
23. Carnethon MR, De Chavez PJD, Biggs ML, Lewis CE, Pankow JS,  Bertoni AG,  Golden SH,  Liu K, Mukamal KJ, Campbell-Jenkins B  et al. Association of weight status with mortality in adults with incident diabetes. JAMA. 2012;308(6):581-590.
24. Thomas G, Khunti K, Curcin VMolokhia M, Millett C, Majeed A & Paul S. Obesity paradox in people newly diagnosed with type 2 diabetes with and without prior cardiovascular disease. Diabetes Obes Metab. 2014;16(4):317-25 
25. Doehner W, Erdmann E, Cairns R, Clark AL, Dormandy JA, Ferrannini E, Anker SD. Inverse relation of body weight and weight change with mortality and morbidity in patients with type 2 diabetes and cardiovascular co-morbidity: An analysis of the PROactive study population. International Journal of Cardiology.2012: 162 : 20–26
26. Tseng CH. Obesity paradox: Differential effects on cancer and noncancer mortality in patients with type 2 diabetes mellitus. Atherosclerosis.2013:226: 186-192.
27. Sohn MW, Budiman-Mak E, Oh EH, Park MS, Stuck RM, Stone NJ  and Pearce WB. Obesity Paradox in Amputation Risk Among Nonelderly Diabetic Men. Obesity. 2012:20(2):460-2
28. Khalangot M, Tronko M, Kravchenko V, Kulchinska J, Hu G. Body mass index and the risk of total and cardiovascular mortality among patients with type 2 diabetes: a large prospective study in Ukraine. Heart. 2009;95:454–460
29. Logue J, Walker JJ,  Leese G, Lindsay R,  McKnight J, Morris A, Philip S, Wild S, Sattar N. Association between BMI measured within a year after diagnosis of type 2 diabetes and mortality. Diabetes Care.2013:36:887-893.
30. Tobias DK, Pan A, Jackson CL, O’Reilly EJ, Ding EL, Willett WC, Manson JE, and. Hu FB. Body-Mass Index and Mortality among Adults with Incident Type 2 Diabetes N Engl J Med 2014;370:233-44.
31. Lajous M, Bijon A, Fagherazzi  G,Boutron-Ruault MC,  Balkau B, Clavel-Chapelon F and Hernán MA. Body Mass Index, Diabetes, and Mortality in French Women Explaining Away a “Paradox”. Epidemiology.2014;25: 10–14.
32. West DS, DiLillo V, Bursac Z, Gore SA, Greene PG. Motivational interviewing improves weight loss in women with type 2 diabetes. Diabetes Care 2007;30: 1081–1087.
33. Pietiläinen KH, Saarni SE, Kaprio J and Rissanen A. Does dieting make you fat? A twin study. International Journal of Obesity .2012: 36: 456–464
34. Mann T, Tomiyama AJ, Westling E, Lew AM, Samuels B, Chatman J. Medicare's search for effective obesity treatments: diets are not the answer. Am Psychol. 2007:62(3):220-33
35. Espeland MA, Rejeski WJ, West DS, Bray GA, Clark JM, Peters AL, Chen H, Johnson KC, Horton ES, Hazuda HP; Action for Health in Diabetes Research Group.Intensive weight loss intervention in older individuals: results from the Action for Health in Diabetes Type 2 diabetes mellitus trial. J Am Geriatr Soc. 2013;61(6):912-22. 
36. Williamson DF. Weight loss and mortality in persons with type-2 diabetes mellitus: a review of the epidemiological evidence. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 1998;106:14-21.
37. Williamson DF, Thompson TJ, Thun M, Flanders D, Pamuk E, Byers TIntentional weight loss and mortality among overweight individuals with diabetes. Diabetes Care. 2000:23(10):1499-504.
38. Look AHEAD Research Group. Cardiovascular effects of intensive lifestyle interventionin type 2 diabetes. N Engl J Med 2013;369:145–154
39. Mcewen L, Karter AJ, Waitzfelder, Crosson JC, Marrero DG,  Mangione CM, Herman WH. Predictors of Mortality Over 8 Years in Type 2 Diabetic Patients Diabetes Care.2012: 35:1301–1309.
40. French, S. A., Folsom, A. R., Jeffery, R. W., Zheng, W., Mink, P. J., & Baxter, J. E. (1997). Weight variability and incident disease in older women: The Iowa Women’s Health Study. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 21, 217–223.
41. Sogaard A.J, Mayer H.E, Tonstad S, Haheim L.L and Holme I. Weight Cycling and Risk of Forearm Fractures: A 28-Year Follow-up of Men in the Oslo Study. American Journal of Epidemiology.2008:167:1005-1013
42. Ikramuddin S, Korner J, Lee WJ, Connett JE, Inabnet WB, Billington CJ, Thomas AJ, Leslie DB, Chong K, Jeffery RW, et al. Rouxen-Y gastric bypass vs intensive medical management for the control of type 2 diabetes, hypertension, and hyperlipidemia: the Diabetes Surgery Study randomized clinical trial. JAMA 2013;309:2240–2249
43. Schauer PR, Kashyap SR, Wolski K, Brethauer SA, Kirwan JP, Pothier CE, Thomas S, Abood B, Nissen SE, Bhatt DL. Bariatric surgery versus intensive medical therapy in obese patients with diabetes. N Engl J Med 2012;366:1567–1576
44. Mingrone G, Panunzi S, De Gaetano A, Guidone C, Iaconelli A, Leccesi L, Nanni G, Pomp A, Castagneto M, Ghirlanda G, Rubino F. Bariatric surgery versus conventional medical therapy for type 2 diabetes. N Engl J Med 2012;366:1577–1585
45. Dorman RB, Serrot FJ, Miller CJ, Slusarek BM, Sampson BK, Buchwald H, Leslie DB, Bantle JP, Ikramuddin S. Casematched outcomes in bariatric surgery for treatment of type 2 diabetes in the morbidly obese patient. Ann Surg 2012;255:287–293
46. Sjo¨stro¨mL, Lindroos A-K, Peltonen M, et al; Swedish Obese Subjects Study Scientific Group. Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years after bariatric surgery. N Engl J Med. 2004;351(26):2683-2693.
47. Brethauer SA, Aminian A, Romero-Talamás H, Batayyah E, Mackey J, Kennedy L, Kashyap SR, Kirwan JP, Rogula T, Kroh M et al. Can Diabetes Be Surgically Cured? Long-Term Metabolic Effects of Bariatric Surgery in Obese Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Ann Surg. 2013:258(4):628-36.

מאמרים מומלצים