דף הבית מאמרים
מאמרים

פורסמו המלצות ועדת גרמן

בין ההמלצות: ביטול השר"פ בבתי החולים הציבוריים ויצירת מודל חדש לביטוחי הבריאות הפרטיים

מערכת TheMEDICAL | 25.06.2014

לאחר שנה של עבודה אינטנסיבית, פרסמה היום ועדת גרמן  את המלצותיה בנוגע לסוגיות המרכזיות במערכת הבריאות ולחיזוק מערכת הרפואה הציבורית:
 
  • תוספת מקורות משמעותית לקופות החולים בהווה ובעתיד – תשפר את איכות וזמינות השירותים הרפואיים הניתנים לאזרחי ישראל. התוספת תהיה משמעותית וחלקה יתווסף לבסיס התקציב כך שתתאפשר יכולת תכנון טובה יותר לקופות החולים לטווח הארוך.
  • מיליארד ₪ (700 מיליון ₪ מתוכם לבסיס התקציב) לסעיפים הבאים:
  1. קיצור תורים במערכת הציבורית – המדינה תשקיע משאבים ניכרים בבתי החולים ביישום תכנית לאומית לקיצור משכי ההמתנה לניתוחים ושיפור השירות בחדרי המיון. במסגרת התכנית, הציבור ידע מהם זמני ההמתנה במערכת האשפוז ויוכל לקבל החלטה מושכלת היכן לקבל את השירות.
  2. רופאים מומחים יתגברו את מערכי האשפוז בשעות אחה"צ לטובת החולה הישראלי.
  • יצירת מודל חדש לביטוחי הבריאות הפרטיים -האזרח יוכל להשוות בין הביטוחים בפשטות וידע בעבור מה הוא משלם. מודל זה יאפשר לאזרח  להתנהל כצרכן נבון בשוק מורכב זה. המודל החדש יכול להוזיל את עלויות הביטוחים הפרטיים לאזרח.
  • אסדרת התיירות הרפואית בבתי החולים - הקפדה יתרה על זכויות אזרחי ישראל ושמירה על זמינות מתן השירותים הרפואיים. התיירות הרפואית תופעל לטובת האזרח הישראלי.
  • הרחבת הסדרי הבחירה לקבלת שירותים רפואיים במערך האשפוז - האזרח יוכל לבחור את ספק השירות מבין מספר חלופות שיוצעו לו. בד בבד יוגבר התיאום בין קופות החולים ובתי החולים למתן מענה רפואי מיטבי בקהילה ובאשפוז.
  • הקמת רשות אשפוז ממשלתית אשר תנהל את בתי החולים הכלליים הממשלתיים ותחזק את משרד הבריאות כרגולטור של המערכת.
  • לא תותר הרחבת השר"פ לבתיה"ח הציבוריים – מערכת האשפוז תתוקצב ממקורות ציבוריים.ההמלצות  מתפרסמות באתר משרד הבריאות.
 
 

מאמרים מומלצים